Het Rolstoel ABC

Het Rolstoel ABC

Het Rolstoel ABC

Het Rolstoel ABC is ontwikkeld door ABC Advies & Training. Deze online module bevat algemene informatie over het veilig vervoeren van passagiers die reizen in of met een rolstoel. Daarnaast bevat dit ABC informatie over de Code VVR.

Algemene informatie

Gemeenten in Nederland moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een voorbeeld van die ondersteuning kan aanvullend openbaar vervoer zijn. 

Reizigers die in of met een rolstoel reizen krijgen een zogenoemde wmo-indicatie. Zo’n indicatie geeft hen recht op aanvullend openbaar vervoer tegen een gereduceerd tarief. Voor chauffeurs is het zaak om alle passagiers veilig te vervoeren. En dat kan soms best een uitdaging zijn, zeker door de diversiteit aan rolstoelen. Want ongeacht de rolstoel, tijdens vrijwel iedere rit geldt: werken confom de Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (Code VVR). 

Heeft u na het lezen van dit project vragen? Denkt u misschien: “zouden ze over mijn product ook een cursus kunnen maken?” Klik op onderstaande knop om met ons in contact te komen. 

Inhoud

‘Het Rolstoel ABC’ bestaat uit drie hoofdstukken: A, B en C. In die hoofdstukken behandelen we Algemene informatie over rolstoelvervoer, de verschillende vastzetsystemen en handelingen die de veiligheid verhogen. Daarnaast maken we cursisten Bewust van het belang van het goed vastzetten van een rolstoel of rollator en waarom een passagier altijd uit een scootmobiel stapt tijdens een rit. Tot slot trekken we de Conclusie dat goed en veilig rolstoelvervoer geen uitdaging is, zo lang een chauffeur de regels kent, begrijpt en toepast. 

Het AVG ABC

Het AVG ABC

Het AVG ABC

Het AVG ABC is ontwikkeld door ABC Advies & Training. Deze online module bevat algemene informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming en hoe medewerkers hier het beste mee om kunnen gaan. 

Algemene informatie

AVG, dat staat voor Algemene Verordening Persoonsgegevens. Na ruim 20 jaar vervangt de AVG de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In heel Europa is er sinds 2018 strengere wetgeving van kracht om persoonsgegevens te beschermen.

Hoe gaat een organisatie om met de AVG? Welke maatregelen zijn er getroffen, maar ook: welke soorten persoonsgegevens zijn er?

Heeft u na het lezen van dit project vragen? Denkt u misschien: “zouden ze over mijn product ook een cursus kunnen maken?” Klik op onderstaande knop om met ons in contact te komen. 

Inhoud

‘Het AVG ABC’ bestaat uit drie hoofdstukken: A, B en C. In die hoofdstukken behandelen we algemene informatie over de AVG. Wat is het, waar dient het voor en wat kan een medewerker doen of laten? 

Het Calamiteiten ABC

Het Calamiteiten ABC

Het Calamiteiten ABC

Het Calamiteiten ABC is ontwikkeld door ABC Advies & Training. Deze online module bevat algemene informatie over veiligheid en tips over hoe te handelen in het geval van een calamiteit. 

Algemene informatie

Veel vervoersbedrijven hebben veiligheid hoog in het vaandel staan, veiligheid is vaak zelfs verankerd in de bedrijfsvisie. ‘Veilig vervoer voor iedereen’ is ook voor ABC Advies & Training ontzettend belangrijk.

Chauffeurs bevinden zich bovengemideld veel op de weg. De kans op een calamiteit is logischerwijs dan ook hoger. In het geval van zo’n calamiteit is het belangrijk dat er juist gehandeld wordt. Die vuistregel geldt altijd, maar zeker in het geval van beroepschauffeurs. Enerzijds om de veiligheid zo goed als mogelijk te waarborgen, anderzijds om de situatie niet te verslechteren.

Heeft u na het lezen van dit project vragen? Denkt u misschien: “zouden ze over mijn product ook een cursus kunnen maken?” Klik op onderstaande knop om met ons in contact te komen. 

Inhoud

‘Het Veiligheid ABC’ bestaat uit drie hoofdstukken: A, B en C. In die hoofdstukken behandelen we Algemene informatie over het handelen bij een calamiteit en het toepassen van PAMAN. Maar ook het juist afhandelen van schade met een schadeformulier en het informeren van alle betrokkenen. Tot slot trekken we de Conclusie dat veiligheid de nummer 1 verantwoordelijkheid is van iedere beroepschauffeur. 

Het Verkeersborden ABC

Het Verkeersborden ABC

Het Verkeersborden ABC

Het Verkeersborden ABC is ontwikkeld door ABC Advies & Training. Deze online module bevat algemene informatie over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de rol van beroepschauffeurs.

Algemene informatie

Hoe goed kent u de verkeersborden eigenlijk? Als het sneeuwt en de borden zijn bedekt met een laagje sneeuw, dan kunt u borden aan de vorm herkennen. Kunt u dat? Weet u hoe het zit met die vormen?

Voor een beroepschauffeur is het uiteraard belangrijk om de verkeersregels te kennen, begrijpen en toe te passen. Maar voor een meerderheid van de chauffeurs zijn er al een aantal jaren verstreken sinds ze een theorie examen deden. Om de kennis omtrent de verkeersregels en tekens op te frissen, is Het Verkeersborden ABC ontwikkeld. 

Heeft u na het lezen van dit project vragen? Denkt u misschien: “zouden ze over mijn product ook een cursus kunnen maken?” Klik op onderstaande knop om met ons in contact te komen. 

Inhoud

‘Het Verkeersborden ABC’ bestaat uit drie hoofdstukken: A, B en C. In die hoofdstukken behandelen we Algemene informatie over de verkeersregels en maken we cursisten Bewust van het belang van die regels en de verkeerstekens. Zowel van huiselijk geweld en mishandeling, maar ook van hun eigen effect wanneer een verdenking waarheid blijkt te zijn. Tot slot trekken we de Conclusie dat wanneer iedereen de regels en tekens kent én toepast, veel leed voorkomen kan worden. Het ABC wordt uiteraard afgesloten met een kennistest, waarbij de betekenis van de verkeersborden en tekens getoetst wordt. 

Het Meldcode ABC

Het Meldcode ABC

Het Meldcode ABC

Het Meldcode ABC is ontwikkeld door ABC Advies & Training. Deze online module bevat algemene informatie over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de rol van beroepschauffeurs.

Algemene informatie

Er bestaat in Nederland de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode helpt professionals bij het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. En bij psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing.

Beroepschauffeurs hebben een belangrijke rol in het signaleren van gedragsverandering. Juist omdat dat signaleren zo belangrijk is binnen de meldcode, wordt er in verschillende aanbestedingen geëist dat chauffeurs iets over de meldcode weten. 

Heeft u na het lezen van dit project vragen? Denkt u misschien: “zouden ze over mijn product ook een cursus kunnen maken?” Klik op onderstaande knop om met ons in contact te komen. 

Inhoud

‘Het Meldcode ABC’ bestaat uit drie hoofdstukken: A, B en C. In die hoofdstukken behandelen we Algemene informatie over de meldcode, waar een chauffeur terecht kan met een verhaal en voor wie de meldcode geldt. Daarnaast maken we cursisten Bewust van het effect. Zowel van huiselijk geweld en mishandeling, maar ook van hun eigen effect wanneer een verdenking waarheid blijkt te zijn. Tot slot trekken we de Conclusie dat het belangrijk is dat chauffeurs hun rol serieus nemen, want iedereen heeft recht op een veilig thuis.