Het Meldcode ABC

Het Meldcode ABC is ontwikkeld door ABC Advies & Training. Deze online module bevat algemene informatie over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de rol van beroepschauffeurs.

Algemene informatie

Er bestaat in Nederland de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode helpt professionals bij het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. En bij psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing.

Beroepschauffeurs hebben een belangrijke rol in het signaleren van gedragsverandering. Juist omdat dat signaleren zo belangrijk is binnen de meldcode, wordt er in verschillende aanbestedingen geëist dat chauffeurs iets over de meldcode weten. 

Heeft u na het lezen van dit project vragen? Denkt u misschien: “zouden ze over mijn product ook een cursus kunnen maken?” Klik op onderstaande knop om met ons in contact te komen. 

Inhoud

‘Het Meldcode ABC’ bestaat uit drie hoofdstukken: A, B en C. In die hoofdstukken behandelen we Algemene informatie over de meldcode, waar een chauffeur terecht kan met een verhaal en voor wie de meldcode geldt. Daarnaast maken we cursisten Bewust van het effect. Zowel van huiselijk geweld en mishandeling, maar ook van hun eigen effect wanneer een verdenking waarheid blijkt te zijn. Tot slot trekken we de Conclusie dat het belangrijk is dat chauffeurs hun rol serieus nemen, want iedereen heeft recht op een veilig thuis.