Het Fixatie ABC

Het Fixatie ABC is ontwikkeld door ABC Advies & Training. Deze online module bevat algemene informatie over het veilig vervoeren van kinderen en het eventuele gebruik van fixatievesten in een taxi. 

Algemene informatie

Een groot deel van het werk van vervoersbedrijven bestaat uit contractvervoer. Een voorbeeld daarvan is leerlingen- en jeugdhulpvervoer.

Binnen het leerlingen- en jeugdhulpvervoer bestaan er passagiers met soms ernstige gedragsproblematiek, verstandelijke beperkingen en combinaties daarvan. Om de veiligheid, ook in het geval van een calamiteit, te waarborgen, kan er besloten worden om zo’n passagier gefixeerd te vervoeren. Daarvoor bestaan verschillende zogenoemde fixatiesystemen.

Heeft u na het lezen van dit project vragen? Denkt u misschien: “zouden ze over mijn product ook een cursus kunnen maken?” Klik op onderstaande knop om met ons in contact te komen. 

Inhoud

‘Het Fixatie ABC’ bestaat uit drie hoofdstukken: A, B en C. In die hoofdstukken behandelen we Algemene informatie over gefixeerd vervoer, de verschillende fixatiesystemen en handelingen die de veiligheid verhogen. Daarnaast maken we cursisten Bewust van het effect van zo’n systeem en wie er allemaal bij betrokken zijn. Tot slot trekken we de Conclusie dat gefixeerd vervoeren soms de enige mogelijk is en chauffeurs een belangrijke rol hebben met betrekking tot de veiligheid.