Covid-19

Passagiers die met een taxi reizen krijgen te maken met de geldende regels voor het op de juiste manier dragen van een mondneusmakers.

Of en wanneer er een mondneusmasker gedragen dient te worden, is afhankelijk van de leeftijd van de passagiers.

Let op! Een ‘face shield’ of gelaatsscherm is geen vervanger voor het dragen van een mondneusmaker. Voor een passagier is het, indien een mondneusmasker verplicht is, toegestaan om een zelfgemaakt mondneusmasker te dragen.

Voor chauffeurs is het dragen van een zelfgemaakt mondneusmaker verboden. Voor chauffeurs geldt: als er sprake is van een mondneusmaker dat dit een chirurgisch mondneusmasker dient te zijn.

Ook voor chauffeurs geldt, net als voor passagiers, dat een ‘face shield’ of gelaatsscherm geen vervanger is voor het dragen van een mondneusmasker.

Wanneer het dragen van een chirurgisch mondneusmasker verplicht is, is afhankelijk van de vorm van vervoer waarvoor de chauffeur wordt ingezet.  Het dragen van zo’n mondneusmasker is namelijk alleen bij contractvervoer verplicht. Werkt u in loondienst? Dan heeft u zich daarnaast ook nog te houden aan het reglement van het bedrijf.  

Sinds de uitbraak van de Covid-19 pandemie geldt er in Nederland een noodverordening, dat is een soort tijdelijke wetgeving. In de noodverordening staat dat alle passagiers vanaf 13 jaar een niet-medisch mondneusmasker dragen als zij reizen per taxi.

 Nederland is opgedeeld in 25 veiligheidsregio’s. De regels kunnen per regio verschillend zijn. Naast de noodverordening zijn er ook nog protocollen. Zo is er is een RIVM-protocol, dat alleen geldt voor passagiers met Covid-19 of klachten die daarbij passen. Het RIVM-protocol is het enige protocol dat te vinden is op de website van het RIVM.

 Naast het RIVM-protocol zijn er ook nog 3 sectorprotocollen. De sectorprotocollen zijn opgesteld door Koninklijk Nederlands Vervoer, KNV. Die verschillende protocollen kunt u hier downloden.

 De noodverordening, de tijdelijke wetgeving dus, gaat boven een sectorprotocol. In de sectorprotocollen staat bijvoorbeeld een andere leeftijd dan in de noodverordening. Een chauffeur en zijn of haar passagier(s) hebben zich dus te houden aan de regels die er gelden binnen het vervoerscontract waarvoor gereden wordt. Dit zijn, in de meeste gevallen, de regels uit de noodverordening in plaats van de minder strenge eisen in de sectorprotocollen. Een voorbeeld. In de noodverordening staat dat alle passagiers vanaf 13 jaar een niet-medisch mondneusmasker dragen en in het sectorprotocol staat dat kinderen tot en met 17 jaar geen mondneusmakers hoeven te dragen.

Binnen het leerlingenvervoer en overige vormen van contractvervoer, zoals de verschillende regiotaxi-contracten en Valys, is bepaald dat alle passagiers vanaf 13 jaar een niet-medisch mondneusmasker dragen.

Let op!

Op de website Recht op Veilig Vervoer worden chauffeurs geattendeerd dat zij passagiers mogen weigeren als zij geen niet-medisch mondneusmasker dragen, of dit niet op de juiste manier dragen. Dit geldt dus ook als een passagier wenst te reizen met een ‘face shield’ of gelaatsscherm.

Alleen als iedereen zich aan de regels houdt kunnen we met elkaar corona de wereld uit helpen.

 Iedereen in de taxi heeft recht op veiligheid.